ico

Politica cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Va multumim pentru interesul acordat produselor societatii noastre. Pentru noi este deosebit de important sa asiguram protectia datelor cu caracter personal pe care ni le furnizati.

Cine suntem?

Medical Tours Company (“MTC”) este o societate organizata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Str. Smeurei nr. 58, et. 5, Pitesti, judetul Arges, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Arges cu nr. J03/2335/2008, cod unic de inregistrare CUI 24748832.

Ce date prelucram?

In vederea comunicarii de materiale in scop de marketing, sunteti de acord sa ne incredintati date cu caracter personal precum: adresa de e-mail, nume si prenume, numar de telefon sau date de identificare ale locatiei.

Va rugam sa nu ne furnizati alte date cu caracter personal decat cele strict necesare scopului precizat in aceasta politica, dar daca o veti face, acestea vor fi prelucrate cu aceeasi grija ca toate celelalte date furnizate.

Care este scopul si temeiul juridic al prelucrarii?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimtamantul dvs. vor fi colectate si prelucrate de noi exclusiv cu scopul de a va transmite materiale solcitate in scop de marketing (e.g. informari cu privire la produsele dezvoltate si la furnizarea lor, oferte etc). De obicei, expedierile se vor face sub forma electronica daca nu solicitati un alt mod de comunicare.

Cine are acces la datele dvs.?

Datele cu caracter personal transmise de dvs. sunt prelucrate de angajatii societatii care va raspund solicitarilor Dvs. sau de angajati din grupul de firme MTC. Datele cu caracter personal nu vor fi comunicate unor alte terte persoane.

Cat timp sunt stocate datele dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe perioada abonarii la newsletter-ul societatii sau pe perioada necesara realizarii ofertei solicitate de Dvs.

Care sunt drepturile dvs.?

In calitate de persoana vizata aveti urmatoarele drepturi:

  • dreptul de acces la date – aveti dreptul de a obtine din partea MTC o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc; totodata, puteti obtine o copie a datelor cu caracter personal furnizate MTC si care fac obiectul prelucrarii si pentru care se poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative de eliberare. In cazul in care introduceti cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care solicitati un alt format, informatiile va vor fi furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent;
  • dreptul la rectificare – aveti dreptul de a obtine rectificarea de catre MTC a datelor cu caracter personal inexacte, precum si dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;
  • dreptul la stergerea datelor – aveti dreptul de a obtine din partea MTC stergerea datelor cu caracter personal care va privesc,  iar MTC are obligatia de a sterge datele respective, atunci cand: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • dreptul la restrictionarea prelucrarii – aveti dreptul de a obtine din partea MTC restrictionarea prelucrarii in cazul in care va aflati intr-unul din urmatoarele cazuri: (i) contestati exactitatea datelor, pentru perioada care ii permite MTC sa verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegala, iar dvs. va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; (iii) MTC nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dvs. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale MTC prevaleaza asupra drepturilor dvs.;
  • dreptul la portabilitatea datelor – aveti dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate catre MTC, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si de a transmite aceste date altui operator, atunci cand acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
  • dreptul la opozitie – aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, in orice moment, prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal. MTC nu creeaza profiluri pe baza datelor colectate;
  • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri;
  • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
  • dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal efectuate de MTC pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Cum aveti acces la datele Dvs.?

Pentru orice intrebari sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ati transmis, inclusiv in vederea exercitarii drepturilor pe care le aveti, astfel cum sunt acestea mentionate in cadrul sectiunii anterioare (e.g. solicitare copie date cu caracter personal, modificare, stergere), ne puteti contacta la adresa: Str. Smeurei nr. 58, et. 5, Pitesti, judetul Arges. MTC va furniza informatiile in format electronic atunci cand este posibil, cu exceptia cazului in care solicitati un alt format.

Informatiile furnizate, precum si orice comunicare si masuri luate in exercitarea de catre dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de MTC gratuit. Cu toate acestea, in cazul in care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, MTC poate: (i) fie sa perceapa o taxa tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate; (ii) fie sa refuze sa dea curs cererii.

Va invederam ca MTC a luat toate masurile organizatorice interne necesare pentru a preveni orice folosire frauduloasa a datelor Dvs. personale.

Va multumim!

Share Button
*Prin completarea acestui formular am citit și sunt de acord cu Politica cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.