Inapoi la scoala cu zambetul pe buze! Back to school 2019

0

Incepem scoala cu zambetul pe buze!
Programeaza-ti copilul la o igienizare dentara cu pret special in luna septembrie la Teddy Care pentru un an scolar fara dureri de dinti si absente!

 

Inapoi la scoala cu zambetul pe buze

In aceasta perioada, la TeddyCare, pachetul de igienizare dentara profesionala (care include periajul profesional si fluorizarea) are un pret redus: 200 RON (de la 360 RON).

In plus, poti participa la tombola noastra cu premii numai bune pentru un an scolar fara griji:

- Periute dentare electrice
- Rucsaci personalizati
- Carti pentru suflet, minte si inima

Consulta regulamentul tombolei de mai jos si bucura-te de premii!

REGULAMENT TOMBOLA BACK TO SCHOOL 2019
ORGANIZATORUL
Organizatorul tombolei “Back to school 2019“ este S.C. MEDICAL TOURS COMPANY S.R.L., cu sediul pe Str. Smeurei nr. 58, et. 5, Pitesti, judetul Arges, tel./fax: 0348 457 045 / 0348 457 046, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J03/2335/2008, CUI 24748832, reprezentata legal prin dl Alin Mutu, in calitate de Administrator.
- Organizatorul deruleaza TOMBOLA “BACK TO SCHOOL 2019“ pe baza prezentului regulament, obligatoriu pentru toti participantii.
- Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.
DURATA TOMBOLEI SI ARIA DE DESFASURARE
TOMBOLA “BACK TO SCHOOL 2019“ se desfasoara in perioada 1-30 septembrie 2019, in cadrul clinicii pentru copii si adolescenti Teddy Care (Str. Smeurei nr. 58, et. 2, respectiv B-dul Fratii Golesti nr. 2, mezanin, Pitesti, judetul Arges).
PARTICIPANTI SI MOD DE DESFASURARE
La aceasta tombola vor participa toti pacientii clinicii pentru copii si adolescenti Teddy Care care au realizat o igienizare dentara profesionala in intervalul 1-30 septembrie 2019 in cadrul clinicii.
Fiecare pacient care indeplineste aceasta conditie trebuie sa completeze cu majuscule un bilet cu datele solicitate, inclusiv data la care a realizat igienizarea, pe care il primeste la receptia clinicii Teddy Care. Biletul trebuie introdus apoi in urna amplasata in acest scop in receptie.
Extragerea castigatorilor va fi realizata marti, 1 octombrie 2019, ora 12.00.
Castigatorii vor fi anuntati pe pagina de Facebook a clinicii Teddy Care (https://www.facebook.com/TeddyCare/) si prin telefon/e-mail.
PREMIILE TOMBOLEI
Premiile TOMBOLEI “BACK TO SCHOOL 2019“ sunt urmatoarele:
 2 periute electrice Oral-B
 10 rucsaci personalizati Teddy Care
14 carti pentru copii
 In plus, toti pacientii care au realizat igienizari dentare profesionale in intervalul 1-30 septembrie la clinica pentru copii si adolescenti Teddy Care primesc un orar Back to school.
Premiile vor fi acordate marti, 1 octombrie 2019, ora 12.00, in ordinea extragerii (mentionata mai sus).
RIDICAREA PREMIILOR CASTIGATE
Castigatorii isi vor putea ridica premiile de la personalul din receptia clinicii pentru copii si adolescenti Teddy Care (Str. Smeurei nr. 58, et. 2, Pitesti, judetul Arges) in perioada 1-15 octombrie 2019, de luni pana vineri, oricand in intervalul orar 09.00-19.00.
Castigatorii premiilor trebuie sa se legitimeze cu acte de identitate in original (actele proprii, acolo unde este cazul, sau ale parintilor, pentru copiii care nu au implinit inca varsta necesara): carte de identitate / buletin de identitate / pasaport / permis conducere.
Organizatorul nu are obligatia de a intretine corespondenta cu persoana castigatoare care a fost anuntata cum poate intra in posesia premiului, insa nu se prezinta sa-l ridice in termenul mai sus amintit.
PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Prin inscrierea si participarea la Tombola, datele participantilor vor fi prelucrate (personal sau prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei. Medical Tours Company este inregistrata ca operator de date cu caracter personal cu nr. 21344 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“Legea 677/2001“). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.
- La cererea scrisa, semnata si datata a oricarui participant, adresata Organizatorului, avand sediul in Str. Smeurei nr. 58, et. 5, Pitesti, jud. Arges, cod postal 110046, va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, Organizatorul va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime toate acele date a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.
- Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale ale participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.
- Organizatorul va prelua si prelucra urmatoarele categorii de date:
- Nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail.
- Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:
- Dreptul de acces la date, potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare/an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu prelucrate de Organizator.
- Dreptul la opozitie, potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
- Dreptul de interventie asupra datelor, potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
La cererea expresa a oricaruia dintre participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Tombola vor trimite Organizatorului pe adresa Str. Smeurei nr. 58, et. 5, cod postal 110 046, Pitesti, jud. Arges, o cerere scrisa, datata si semnata.
- Organizatorul se obliga, de asemenea, sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii capmaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la tombola.
INCETAREA/INTRERUPEREA TOMBOLEI. FORTA MAJORA
Tombola poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Tombolei.
Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.
ALTE LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din Pitesti.
Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.
ALTE CLAUZE
Deciziile Organizatorului privind campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite de regulamentul oficial al tombolei.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea campaniei.
INFORMATII
Toate detaliile cu privire la participarea la TOMBOLA “BACK TO SCHOOL 2019“, organizare si desemnarea castigatorilor sunt cuprinse in prezentul regulament, care este pus la dispozitie in mod gratuit oricarui participant, atat in receptia clinicii Teddy Care (Str. Smeurei nr. 58, et. 2/ B-dul Fratii Golesti nr. 2, mezanin), cat si pe site-ul clinicii (www.teddycare.ro).
- In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, privind protectia datelor personale, organizatorul isi asuma obligatia de a nu face disponibile catre terti in niciun fel datele personale ale participantilor fara acceptul acestora. Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere in cazul in care participantii completeaza datele personale in mod eronat.
- La momentul inscrierii in tombola, participantii sunt informati si de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele lor sa fie facute publice pe pagina de Facebook sus amintita, conform cu prevederile prezentului regulament.
- Pentru participarea la tombola este necesar ca participantii sa furnizeze datele solicitate, acestea fiind necesare identificarii lor in caz de obtinere a unuia dintre premiile stabilite. Refuzul lor de a le furniza nu se conformeaza cerintelor regulamentului tombolei si determina astfel anularea dreptului de a intra in posesia premiilor.
Prezentul REGULAMENT a fost intocmit de catre ORGANIZATOR la data de 26.08.2019.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*Prin completarea acestui formular am citit și sunt de acord cu Politica cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.